# 1046

μη συννομη και επικίνδυνη η χωροθετηση καδων

Πεζοδρόμια

access_time August 29, 2018 person geogre dimitriou thumb_up 0
  • Σημερινό
  • Πέρασε καιρός
  • Καλένδες

Description

Τριτοκοσμική η  κατάσταση στους δρόμους μας με υπαιτιότητα της δημοτικής αρχής, κινδυνεύουμε όλοι από την οδική κυκλοφορία καθώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια ή  είναι πολύ στενά , με ισχνή δενδροφύτευση και κάδους  ανα δύο η τρείς  των 1100 λιτ. xωροθετημένους είτε σε πρόχειρες εσοχές  -(επικίνδυνες για το πεζό ) -που καταλαμβάνουν όλο το πεζοδρόμιο και μέρος του δρόμου  –χωρίς  μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του δήμου.—οτιδήποτε είναι χωροθετημένο είτε ως πρόχειρη ή μόνιμη ή προσωρινή κατασκευή στο κοινόχρηστο χώρο χρειάζεται τεχνική μελέτη –ότι είναι εκτός μελέτης είναι μη σύννομο και υποχρεούσθε να το αποσύρετε –εξαφανίσετε—τόσο απλά…………

Σύμφωνα με την ισχύουσα  ΥΑ 114218/ φεκ 1016β’/17-11-1997 ‘κατάρτηση πλαισίου γενικών προδιαγραφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων»  στη παράγραφο 1.2

ΣΚΟΠΟΣ η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων εντάσσεται στην επιταγή του άρθρου 24 για προστασία του περιβάλλοντος και κύρια η υγεία των πολιτών……….πως εξυπηρετείται  όταν έχετε  τοποθετήσει τους μεγαλύτερους κάδους  1100 lit ενώ η

απαιτούμενη επιφάνεια  πεζοδρομίου για την τοποθέτηση των παρακάτω κυλιόμενων κάδων οικιακών αποβλήτων  είναι

120 -240 λιτ   είναι τα 0,7μ.Χ 0,7μ.

770 κ 1100   λιτ.  Είναι 1,40 μ. Χ 1,40 μ

Δηλαδή στα στενά πεζοδρόμια που είναι πλάτους  μικρότερα  και των 0,70 μ, απλα δεν προβλέπονται οι    καδοι των 770 και μεγαλύτεροι των  1100 λίτρων που  έχετε τοποθετήσει παντού—γιατί δεν εχετε επιλέξει τους 80-240 λιτ για κάθε κτήριο που είναι μικροί και τοποθετούνται στο προκήπιο της οικίας  και έτσι κάθε νοικοκυριό θα ήταν υπεύθυνο για τα δικά του απόβλητα και τα δρομολόγια απορριμματοφόρων ανά  γειτονιά  λιγότερα – δυο φορές  την εβδομάδα περίπου.

Παρ. 2.4

Τρόποι πλύσης και απολύμανσης των κάδων

Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών κι για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών

Ο καθαρισμός των μικρών κάδων επιτυγχάνεται και με ένα καλό πλύσιμο με απορρυπαντικό…. Ενώ οι 1100 που εχετε επιλέξει χρειάζονται αυτοκίνητα –πλυντήρια  –και πόσα χρόνια έχουν να πλυθούν-τουλάχιστον δύο χρόνια έτσι ;;;;

4 πλαίσιο τεχνικών οδηγιών  συλλογής στερεών αποβλήτων

Ο φορέας διαχείρισης  συντάσσει κανονισμούς καθαριότητας στις κατευθύνσεις του πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας ΚΥΑ.. γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση 37 /2012 κανονισμός καθαριότητας που έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο (πειθαρχική παράβαση καθήκοντος η μη εφαρμογή των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου )και έχετε μια απλή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμου -σκόπιμη παραπλάνηση  του δημότη για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες(δέσμια αρμοδιότητα και κατάχρηση εξουσίας η  μη εφαρμογή του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου με σκοπό την  εύνοια  σε συγκεκριμένες ομάδες δημοτών, διακριτή μεταχείριση , παράβαση αρχής αμεροληψίας και αρχής αναλογικότητας ,αρχής ασφάλειας δικαίου ) που δικαιούμεθα  και δεν τις παρέχετε  και περιφρόνηση του νομοθετικού πλαισίου;;;……….

. πρέπει να αποφεύγεται η μετακίνηση των μέσων προσωρινής αποθήκευσης σε άλλες θέσεις από την επιλεγόμενη  για περισσότερες από μία οικογένειες ………δηλαδή οι μονοκατοικίες εξαιρούνται από τη τοποθέτηση κάδων  (επιμένετε να τοποθετείτε κάδους των 1100 λιτ. σε μονοκατοικίες κατά παράβαση και της κοινής λογικής)

..Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οχημάτων συλλογής οικιακών κυρίως αποβλήτων για άλλη χρήση …γιατί τα χρησιμοποιείτε  για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων (τα οικιακά απόβλητα εκ της σύστασης τους διαφοροποιούνται από τα ανακυκλώσιμα-υλικά συσκευασίας)

  1. .Λαμβάνονται υπόψη για την πυκνότητα του δικτύου των κάδων, το είδος των κάδων αλλά και των φορτηγών που θα χρησιμοποιηθούν (πχ στενοί σχετικά δρόμοι απαιτούν συνήθως στενούς κάδους των 770 λίτρων και πρέσες χωρητικότητας 8-12 κ.μ.)—όχι 1100 που προμηθευεστε εκ νεου  ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ

…….10.1–Οι κάδοι μετακινούνται με την έγκριση της υπηρεσίας καθαριότητας ενώ  κατά τη τοποθέτησή τους τηρούνται ο  ΚΟΚ και η κείμενη νομοθεσία….. σε κάθε γωνια και σε στυλους της ΔΕΗ(απαγορεύεται σύμφωνα με την αστυνομική διάταξη  Υπ΄αριθ. 1023/2/37-μγ /1997 – ΦΕΚ-Β-90/11.2.1997. μετρα για τη πρόληψη ατυχημάτων)έχετε τοποθετήσει δυο και τρεις κάδους ακόμα και στις διασταυρώσεις που  απαγορεύται σε αποσταση 10 μετρων ΥΑ 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δ’): Κτιριοδομικός Κανονισμός Τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες,

εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.

Αριθ. ΥΑ  52907/ΦΕΚ 2621/31-12-2009ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός των κοινοχρήστων χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως παγκάκια,κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων, περίπτερα, πινακίδες πληροφόρησης, επίστυλα φωτιστικά, τηλέφωνα,στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, προστατευτικά

εμπόδια, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων ,τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερηςζώνης όδευσης πεζών και κατασκευάζονται πάντα με στρογγυλεμένες ακμές. Ομοίως και η φύτευση δέντρων πραγματοποιείται πάντα εκτός της ελεύθερης ζώνης

 

–οι ΟΤΑ δύνανται  να χρησιμοποιήσει τον αριθμό των κατοικιών ανα οικοδομικό τετράγωνο …των ΣΑ που παράγεται για να χρησμοποιηθεί για εκτιμηθεί ο αριθμός των ΣΤΟΠ και άλλα στοιχεία των οικοδομικών τεραγώνων  χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη διαδρομών και τοποθετησεις μέσων προσωρινης  αποθήκευσης, (εχετε  εκπονήσει σχετικές μετρήσεις και μελέτες  ή απλά τοποθετείτε τους κάδους  σύμφωνα με την ευνοιοκρατία  που υπερασπίζεστε τόσο σθεναρά όλοι, προηγούμενοι και σημερινοί δημοτικοί άρχοντες-ισσες , και το δίκιο του πιο φωνακλά );;

Photos

Comments

comment No comments submitted

Location

place Επαύλεως 6, Χαϊδάρι 124 61, Ελλάδα

Timeline

Σημερινό
Το αίτημα καταχωρήθηκε & δημοσιεύθηκε August 29, 2018 by geogre dimitriou