Δημοτικό συμβούλιο 2018

Στην ιστοσελίδα μας είναι συγκεντρωμένα τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου. Κάθε ένα αρχείο ανοίγει ξεχωριστά επιλέγοντας το.

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_8ο ΔΣ_7.6.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_7ο ΔΣ_15.5.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_6ο ΔΣ_8.5.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_5ο ΔΣ_26.4.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_4ο ΔΣ_27.3.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_3ο ΔΣ_6.3.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_2ο ΔΣ_20.2.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_1ο ΔΣ_29.1.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_18ο ΔΣ_30.10.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_16η ειδ.συν.ΔΣ_27.9.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_15ο ΔΣ_27.9.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_14ο ΔΣ_29.8.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_13ο ΔΣ_25.7.18_ΤΕΛΙΚΟ

2018 -Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_11ο ΔΣ_3.7.18_ΤΕΛΙΚΟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *